สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 45,714
 • สถิติวิทยากร 3,512
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี
  2. นางปวริศา พิบูลย์
  3. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์
  4. นายสมเกียรติ ไกรยา
  5. นายสุริยัน อินทรโสม
  6. นายไผท คงศรีลา
  7. นางราตรี แทนคำ
  8. ว่าที่ร้อยอมร ศรีอนันต์
  9. นางชุติมา แสวงผล
  10. นายเบญจรงค์ แสวงผล
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
  2.
  3. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  4. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
  5. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 765
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 7196
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:3.235.22.104

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา